Stowarzyszenie Geodetów Polskich    ZOW w Lublinie

BuiltWithNOF
Szkolenia

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wojewódzki w Lublinie, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP we współpracy z Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną organizuje w dniu 18 marca 2014 r. konferencję szkoleniową na temat:
Wybrane zagadnienia dotyczące  ewidencji gruntów i budynków w świetle wprowadzonych do rozporządzenia zmian z dnia 16.12.2013 r. w aspekcie doświadczeń formalnych i praktycznych oraz innych regulacji prawnych.
Konferencję poprowadzi Stanisław Zaremba - GUGiK

Szkolenie odbędzie się 18.03.2014 (wtorek), w sali konferencyjnej w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie ul. B. Prusa 8 od godziny 10.00. Prosimy o zgłoszenie osób przewidzianych do udziału w szkoleniu (przesłanie zgłoszeń) faksem na numer: 081 532-52-34 lub pocztą elektroniczną na adres: sgp.lublin@gmail.com oraz o wniesienie opłaty w terminie do 14.03.2013.

Koszty szkolenia jednej osoby wynoszą 200 zł. , dla członków SGP 160 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto podane w nagłówku z dopiskiem "szkolenie 18.03.2014". Zgłoszenia można pobrać tu (pdf) oraz w formacie doc

Ogłoszenie o szkoleniu do pobrania

-Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SGP w Lublinie
mgr inż. Marek Kłopotek kom: 501-501-064
tel 81 532-19-30 , fax :81 53-252-34

 

KURS -UPRAWNIENIA ZAWODOWE marzec 2014

Prosimy o zgłoszenia- wkrótce zmienią się przepisy

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie  organizuje kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na uprawnienia  zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

z zakresów 1,2,4 i 5.

Kurs odbędzie się w Lublinie w marcu 2014 r. w dniach 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 i 29-30. Kurs rozpocznie się po zgłoszeniu się conajmniej 20 zainteresowanych osób. Wg stanu na dzień 15.01.2014 mamy klikanaście  osób. Konieczne są jeszcze kolejne zgłoszenia. W zakończonym 5  pażdziernika kursie brało udział 50 osób. Zapraszamy więc na kolejny. Kurs obejmuje szkolenie w wymiarze 53 godzin lekcyjnych. Wykłady  odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), w wymiarze 7 - 10 godzin lekcyjnych (45 min.) dziennie z przerwą na obiad.

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane wyłącznie pocztą elektroniczną e-mail, na adres: sgp.lublin@gmail.com przez obligatoryjne wypełnienie i przesłanie druku zgłoszeniowego wg wzoru podanego na naszej stronie internetowej. Po zebraniu odpowiedniej liczby osób, powiadomimy wszystkich o szczegółach dotyczących terminów i sprawach organizacyjnych.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 950 zł‚ ( 850 zł‚ dla członk a SGP).

Druk zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursie: pobierz plik *.pdf lub *.doc

Informacje :

Lucyna Solecka tel. (081) 53-291-78, 53-292-91 w. 114

Marek Kłopotek tel. 501-501-064

email: sgp.lublin@gmail.com

dla zainteresowanych, aktualny wykaz przepisów prawnych do pobrania

oraz wykaz aktów prawnych dla zakresów uprawnień tutaj

Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie EGiB (ze strony śląskiego WINGiK) tutaj

 

[Strona Główna] [Stowarzyszenie] [Forum] [Wydarzenia] [Linki] [Szkolenia]